Salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser ved bestilling av heiskort og annet på internett.

undefined

BETINGELSER VED LEIE AV UTLEIEENHETER, KJØP AV AKTIVITETER, HEISKORT, SELSKAPER/KONFERANSE 
  
Våre vilkår angående bestilling, betaling, endring, avbestilling, forsikring, rettigheter, forpliktelser, forbehold og personvern. Disse generelle vilkårene gjelder for varer og tjenester kjøpt fra Tyin Filefjell AS og hel- eller deleide datterselskaper / forretningsenheter (heretter kalt "TF") og andre som inngår avtale med TF i henhold til bekreftelsen (gjesten).  
  
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Disse bestemmelsene gjelder som bindende kontrakt for alle varer og tjenester kjøpt eller bestilt via www.tyin.no eller Tyin-appen, via vår booking-telefon, direkte fra agent, etc., og for opphold på våre utleieenheter, både egeneide og formidlet på vegne av andre. Bestillingen kan gjelde overnatting, heiskort, aktiviteter og kjøp av andre produkter og tjenester, eller en kombinasjon av disse.  
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.  
Ans. arrangør / formidler er Tyin Filefjell AS, Tyinvegen 7520, 2985 TYINKRYSSET Org. nr: 928 182 451  
  
   
1. BESTILLING  
  
1.1. Den som bestiller på Tyin.no må være fylt 18 år. Dette gjelder for alle varer og/eller tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside, unntatt overnatting (j,f § 1.2).  
  
1.2. Ved bestilling av overnatting på Tyin.no må den som bestiller være minst 18 år? for egeneide enheter og 23 år for eksterne enheter. Leietaker/bestiller må være 18/23 år eller eldre, dette gjelder også for ansvarlig på hytte/leilighet under hele oppholdet. Legitimasjon må fremvises ved innsjekk ved forespørsel. Skulle det vise seg at leietager ikke er 18/23 år eller eldre vil ikke nøkkel / dørkode bli levert ut og leiebeløpet vil ikke bli refundert.  
 
1.3. Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet.   
  
1.4. En bestilling er bindende så snart bestillingen er fullført og et booking- / ordrenummer er tildelt gjesten. Etter korrekt gjennomført bestilling skal du få en kvittering på e-post, forutsatt at du har benyttet en korrekt og gyldig e-postadresse. Sjekk søppelpost dersom du ikke kan se å ha mottatt kvitteringen. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp. Gjesten skal ta med seg bekreftelsen (trykt eller online) ved ankomst.  
  
1.5. Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av betydning for bestillingen er korrekt.  
Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:  
– Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer. Hvis du ikke har mottatt en bestillingsbekreftelse, må du sjekke spam-mappen din og forsikre deg om at du har brukt en gyldig e-postadresse.  
– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.  
– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.  
Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med TF på telefon +47 46 66 56 65 eller på e-post til booking@tyin.no   
  
  
1.6. TF fraskriver seg ansvaret for feil som gjester gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest, overnattingsstedet og selger som distributører.  
   
  
2. BETALING  
  
2.1.Betaling skjer når bestillingen gjennomføres. TF er ansvarlig for selve transaksjonen som går gjennom nettsiden. Dersom det skulle oppstå problemer med ditt betalingskort, vil vi ta kontakt med deg. Oppnår vi ikke kontakt, vil bestillingen bli kansellert. Dersom betalingen ikke blir fullført, vil bestilling ikke bli opprettet.  
Alle telefoniske bookinger og bookinger via booking@tyin.no forutsetter 7 dagers betalingsfrist. Om du bestiller mindre enn 21 dager før ankomst skal betaling gjøres samme dag som bestilling. Ved bestilling via mail eller telefon skal utsendt faktura betales innen forfall, 100 % av oppholdet.  
Betalingsopplysninger som kontonummer, IBAN og BIC/SWIFT står på faktura tilsendt. Angi alltid booking-referanse ved betaling samt KID nummer der det er tilgjengelig.   
– Ved manglende forhåndsbetaling ved innsjekk, vil vi kreve betaling ved ankomst. Det kan forekomme et ekstra administrasjonsgebyr.  
Vår samarbeidspartner NETS er ansvarlig for at kredittkortnummer og -koder håndteres sikkerhetsmessig i henhold til de krav som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Kun TF og leverandør av det eller de produkter du har bestilt vil ha tilgang til ditt navn og kontaktinformasjon. For ytterligere informasjon vedrørende personvern vennligst se våre personvernbetingelser. Ved bestilling over telefon/direkte vil det bli sendt ut faktura på oppholdet/aktiviteten ihht. bekreftelsen.  
  
   
3. AVBESTILLING OG ENDRING  
  
Vilkårene under gjelder for privatpersoner. For grupper/konferanser med flere enn 10 rom / enheter eller større grupper på over 20 personer har egne avbestillingsvilkår. Vennligst kontakt oss ved å sende e-post booking@tyin.no  
  
3.1. For ditt opphold, bespisning og aktiviteter og utstyrsleie:   
Frist for avbestilling og endring av overnatting og andre produkter kjøpt via www.Tyin.no, Tyin-appen eller telefon.  
Dersom avbestilling eller endring skjer senest 21 dager før ankomst refunderes hele beløpet. 
Dersom avbestilling eller endring skjer mindre enn 21 dager gjelder følgende:  
8-21 dager 25 % betaling  
4-7 dager 50 % betaling  
1-3 dager 100% betaling  
“No-Show 100 % betaling 
 
I periodene jul – og nyttårshelg (20.12 - 05.01), uke 7-10 samt påskeuka gjelder følgende:  
14-21 dager 50 % betaling  
1-13 dager 100 % betaling  
“No-Show 100 % betaling  
En endring av din bestilling betraktes som en avbestilling, og de samme frister vil gjelde. Vi tar forbehold om kapasitet ved endring av bestilling. 
 
   
3.2. For Tyin Aktiv/aktiviteter og i regi av TF gjelder i tillegg: 
 
3.2.1. Helseopplysninger. 
Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under aktiviteten.  
 
 3.2.2 Risiko ved våre aktiviteter  
Deltagelse på våre aktiviteter/turerinnebærer en viss risiko for uhell og skader. Deltager(e) plikter å innrette seg etter aktivitetsleder(enes) pålegg relatert til sikkerhet så lenge aktiviteten pågår. Tyin Aktiv påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra aktivitetsleders side.  
 
3.2.3 Ved dårlig vær. 
 Om det er for dårlig vær for den aktiviteten/turen du har bestilt, tilbys en alternativ aktivitet/tur. Ved dårlig vær eller dårlige forhold på det aktuelle området/ruter kan Tyin Aktiv måtte endre aktiviteten/turen. Tyin Aktiv plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(ne). Tyin Aktiv vil i slike tilfeller tilby deltageren(ne) en alternativ tur/aktivitet i samme tidsrom. Deltageren(ne) betaler da for den turen/aktiviteten som blir gjennomført.  Om Tyin Aktiv ikke kan tilby en alternativ aktivitet/tur har deltageren(ne) rett til å få refundert hele påmeldingsavgiften eller etter avtale å utsette turen/aktiviteten. På kitekurs kan uegnet vind føre til dårligere læringsforhold. På dette kurset betales ikke påmeldingsavgift tilbake, men nytt kurs som skal dekke evt. manglende opplæring fra gjennomgått kurs avtales.  
 
3.2.4 Ved sykdom hos aktivitetsleder. 
Ved sykdom eller skade hos aktivitetsleder vil Tyin Aktiv etterstrebe og skaffe en ny med tilsvarende kompetanse. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet. Om Tyin Aktiv ikke kan tilby en alternativ aktivitetsleder har deltageren(ne) rett til å få refundert hele påmeldingsavgiften for den spesifikke aktiviteten som blir kansellert. 
 
3.3 Bestillinger foretatt etter avbestillingsfristen er dermed bindende. Avbestilling kan gjøres online på “min side” eller skje skriftlig til Tyin: booking@tyin.no. Endring av bestilling skal skje på telefon +47 46 66 56 65 eller på e-post til booking@tyin.no med en påfølgende bekreftelse på endringen.  
  
  
  
3.4. Forsikring  
TF tilbyr ikke reise- eller ulykkesforsikring for overnatting, eller for våre turer/aktiviteter. Vi anbefaler alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende. Ved sykdom/skade hos deltager(e) må egen reise- eller ulykkesforsikring benyttes. Deltagere plikter å opplyse alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under aktiviteten.   
  
   
  
4. LEIETAKERS ANSVAR VED OVERNATTING OG ANDRE VILKÅR  
 
4.1 Vi har 20 års aldersgrense for bestilling av egeneide utleieenheter og 23 års aldersgrense for bestilling av eksterne utleieenheter. Legitimasjon kan kreves kontroll/innsjekk 
  
4.2. Skader som påføres hotellet, hotellrom, leilighet eller hytte som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden er gjestens ansvar. Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Skader som leietaker påfører enheten, skal erstattes av leietaker. Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade eller selvforskyldt utløsning av brannalarm som fører til utrykning vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etter-fakturert.  
  
TF har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt, samt om boenheten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate boenheten, uten at leiebeløpet tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer TF en omsetningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5.000. TF forbeholder seg retten til ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen kunne stenge boenheten og fjerne gjestens eiendeler.  
  
4.3. Gjesten plikter å følge ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise og boenhet. Mellom klokken 23.00 og 07.00 plikter gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet.   
  
4.4. Utleieenheten må kun bebos av det kontraktsfestede maksimalt antall personer.  
  
4.5. Rengjøring hytter og leiligheter:   
Rengjøring er inkludert i leieprisen for egne enheter 
For eksterne enheter kommer et gebyr for vasking.  
Leietaker skal før avreise sette inn all oppvask inn - og sette på oppvaskmaskin, fjerne søppel og flasker fra leiligheten. Leiligheten skal være ryddet og i orden. 
Ta med alle personlige eiendeler. Før avreise skal alle dører og vinduer lukkes.   
Skulle leiligheten være i uorden og tilgriset vil rengjøringsgebyr bli etter-fakturert på minimum kr 1.500.- 
 
  
4.6. Sengetøy i hytter og leiligheter: Sengetøy og håndklær er inkludert i prisen på egeneider hytter og leiligheter. For eksterne hytter kommer sengetøy som et tillegg på Kr 175.- pr sett inkl håndklær. 
 
4.7. Strøm er inkludert i prisen. Ved er ikke inkludert og må bestilles separat.  
 
4.8. Husdyr kan kun medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt.  
 
4.9. Det er røykeforbud på alle våre hotellrom, hytter og leiligheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette. Ved overtredelser vil man bli etter-fakturert for kostnadene dette medfører, minimum NOK 2500,- 
 
4.10. Leietaker plikter å følge bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild. Ved overtredelser vil man bli etter-fakturert for kostnadene dette medfører, minimum NOK 2500,-.  
 
4.11. Samtlige fysiske nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Ved manglende innlevering debiteres en avgift fra NOK 3000 for bytte av låser (der det måtte være mekaniske låser).  
 
4.12. Se ellers andre gjeldende regler for hvert enkelt overnattingssted.   
   
  
 
5. INNSJEKK OG UTSJEKK  
  
5.1. Innsjekking skjer på TF fra klokken fra 15.00 på ankomstdagen. Utsjekking er innen klokken 11.00 på avreisedagen, hvis ikke annet er avtalt. Dersom boenheten ikke har elektroniske låser med kode som du får tilsendt automatisk, så skal nøkler hentes og leveres i resepsjonen ved Filefjellstuene om annet ikke er informert. Mer informasjon finner du i bestillingsbekreftelsen, på Tyin.no eller i Tyin-appen.  
  
5.2. Heiskort og/eller andre produkter som selges sammen i en pakke med overnattingen hentes ut på Filefjellstuene eller et annet sted om er avtalt. Ved pakker som inneholder produkter som skiutstyr,truger og lignende, skjer uthenting av dette utstyr i skiutleien i Børrenøse om ikke annet er avtalt. 
 

  
6. VILKÅR FOR HEISKORT  
 
6.1. Vilkår for etterbetaling av sesongkort til Tyin Filefjell Skisenter    
  
6.1.1. Sesongkortet følger ALFs regelverk: etterbetaling utgår ved driftsstopp* som har vart mer enn en tredjedel av sesongkortets gyldighetstid. Gyldighetstiden på sesongkort gjelder fra skisenters sesongstart til sesongslutt. Etterbetaling gjelder for de skidager som ikke har kunnet bli utnyttet under gjenstående delen av sesongen, grunnet driftsstoppet. Antall dager i sesongen beregnes fra skianleggets første ordinære åpningsdag.  
*Driftsstopp er stopp som forårsakes av hendelser utenfor driftsledelsens kontroll, som ikke kunne regnes med ved salget eller hvis konsekvensene ikke kunne unngås. Driftsstopp som vind, vær, snøforhold eller utforutsette tekniske problemer inngår ikke.  
  
6.1.2. Sesongkort (full pris / ordinær pris) kan avbestilles i henhold til tidligere avsnitt. Sesongkortets ankomstdato regnes da fra når kortet er aktivert i heisen første gang. Sesongkort som ikke har blitt aktivert kan dermed avbestilles når som helst under sesongen med rett til full tilbakebetaling. Tilbakebetaling etter aktivering av sesongkortet godkjennes ikke, med unntak av de tilfeller der regelverket fra ALF rundt driftsstopp kan benyttes, se paragraf 3.5.1.  
  
6.1.3. Sesongkort (earlybird / rabatt) kan ikke avbestilles eller refunderes uansett årsak.   
 
  
6.2 Når du kjøper heiskort online på tyin.no må du ha keycard med WTP-kode. Keycardet aktiveres som din billett ved første passering i vendekorset ved i den første heisen du ankommer.  
  
Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvitteringen vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget. Husk å sjekke spam-folder/søppelpost, i tilfelle kvitteringen skulle bli sendt dit.   
Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:  
- Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.  
- Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.  
- Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.  
  
Trenger du assistanse, så får du hjelp inne i Skishop i Børrenøse i bunnen av Børrenøsheisen eller heishus i bunnen av Tørisheisen.   
  
  
6.3 Skipass / heiskort er strengt personlig, og skal eller kan ikke overdras til andre på noen som helst måte. Eventuelt ulovlig overdragelse av heiskortet til annen person medfører inndragelse, uansett om overdragelsen er gjort med forsett eller overlegg. Brukeren skal kunne legitimere at han/hun er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll. Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.  
  
6.4 Sesongkort uten bilde er ugyldig. Det skal være mulig å enkelt identifisere holderen på kortet (øyne og ansikt skal være synlig, ingen skibriller, buff eller lignende)  
  
6.5  Et ulovlig overdratt sesongkort kan gjenåpnes èn gang mot et gebyr på 2000 kr. Ved annengangs overtredelse inndras sesongkortet permanent.   
  
6.6  Skulle man miste et sesongkort, kan et nytt utstedes i Skishop Børrenøse mot et gebyr på kr. 300 (inkl. nytt keycard).  
  
6.7  Det er ingen returrett for heiskort inkl. keycard.  
  
6.8 Ved misbruk eller brudd på Alpinvettreglene (se pkt 7) kan heiskortet inndras uten erstatning.  
  
6.9 Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, for eksempel ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil eller lignende. Deler av løypenettet kan i perioder være avstengt og forbeholdt konkurranse og trening.  
  
6.10 Keycard er obligatorisk til alle typer kort pga. berøringsfritt aksessystem.  
  
6.11 Barn 0-6 år med hjelm og i følge med voksen kjører gratis i heisene. Må ha gyldig i keycard. 
  
6.12.  Ungdom (7-17 år) og senior (65+ år) kjøper heiskort til redusert pris. Se gjeldende prislister på www.Tyin.no for prisinformasjon.   
  
6.13.  Angående alder ved kjøp av heiskort: Det er alder ved kjøpstidspunkt som gjelder. For eksempel, om barnet fyller 7 år i januar, kan barnet likevel benytte 0-6 års heiskort hele sesongen om heiskortet er kjøpt før fødselsdato.  
  
6.13.1  Returrett på heiskort: Vi forholder oss til Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner (ALF) sine retningslinjer for alpinbransjen. For mer informasjon om refusjon, kontakt Tyin Filefjell Skisenter skriftlig på booking@tyin.no  
  
6.13.2  Refusjon ved sykdom eller skade  
Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Skipasset skal tilbakeleveres så raskt som mulig til skisenteret.  
  
6.14.  Dårlig vær, dårlig føre og/eller tekniske problemer: Kunden må selv vurdere vær og føreforhold ut fra egne skiferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre og driftsstatus, følg oppdateringene på åpne bakker og heiser på www.Tyin.no, eller ta kontakt med ansatte før du kjøper heiskort. Vær oppmerksom på at vær og forhold kan endre seg raskt, og at informasjon kun er til veiledning.  
  
    
7. SKISIKKERHET  

7.1. Alpinvettreglene: Når du kjøper heiskort hos Tyin Filefjell skisenter og / eller bruker skianlegget forplikter du deg til å følge Alpinvettreglene, utviklet i samarbeid med Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, ALF. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.  
 – Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.  
 – Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.  
 – Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk  
 – Vikeplikt: Den som kommer bakfra (ovenfra) har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.  
 – Forbikjøring/utforkjøring: Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.  
 – Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.  
 – Stopp i nedfarten. Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder, under heng eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.  
 – Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.  
 – Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.  
 – Respekter skilt og markeringer. For din egen og andres sikkerhet: følg skilting, merking og anvisninger. Kjør aldri i bakker eller områder som er skiltet som lukket – dette kan føre til ulykker, skade på utstyr eller i verste fall livsfare.  
 – Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.  
 – Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Hvis gjesten blir skadet i alpinanlegget, kan Skipatrulje kontaktes på +47 41 60 20 30. Ved alvorlig personskade eller ulykke, må du alltid kontakte SOS, tlf. 113.  
 – Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. 
– Synlig berusede personer kan bli bortvist fra anlegget.   
– Av og påstigning fra skitrekk skal kun skje på anviste plasser.  
  
    
8. ANSVAR, PRISER & FORBEHOLD  
  
8.1.  Som arrangør har TF plikt til å sørge for at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter, at det informeres om hvordan betaling skal skje, og hvor nøkkel / kode kan hentes / mottas, og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet, og at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. TF har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten TF viten, og som TF ikke har kjent til eller burde kjenne til.  
  
8.2.  Som arrangør står TF ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn TF. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for TF, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. TF tar forbehold om evt. skrivefeil, trykkfeil, publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.  
  
8.3.  Overnattingsstedet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor overnattingsstedet sin kontroll. Prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten.  
 
    
9. FORCE MAJEURE  
  
9.1. TF og våre underleverandører (inkludert overnattingssteder) står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Hendelser utenfor TF kontroll, for eksempel streik, lockout, brann, etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.  
  
9.2. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingsstedets kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre, bosted. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale for oppholdet.  

   
10. REKLAMASJONER  
  
10.1. Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.  
   
  
11. TVISTELØSNING 

11.1. Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans.    
   
  
12. PERSONVERN 

12.1. Ved registrering av personopplysninger samtykker gjesten til at TF i egenskap av personopplysningsansvarlig, benytter opplysningene for å gjennomføre TF forpliktelser overfor gjesten. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til TF samarbeidspartnere, så som forsikringsselskap, hotell, tog-, fly- og busselskap m fl. TF benytter gjestens opplysninger for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt gjestens bestilte arrangement via e-post, telefon, sms og utsendelser via post. Gjesten kan også bli kontaktet for markedsføring og markedsundersøkelser. For mer informasjon, se TF personvernpolicy (privacy policy) nederst på www.tyin.no